Nyhedsbrev

Nedsat styrke

Mangler du styrke?

Vi kan igennem en grundig undersøgelse hos en af vores Fysioterapeuter, udrede hvilket behandling der er bedst i forhold til dine symptomer.Du vil herefter opstarte et behandlingsforløb der er tilpasset dine behov.

Hvad koster det dig?

Du kan blive undersøgt hos vores Fysioterapeuter, ved at booke en undersøgelse her på siden. Prisen er afhængig af om du er lægehenvist, medlem af Sygeforsikringen Danmark eller har en sundhedsforsikring. Du er selvfølelig altid velkommen til at booke en tid, uden at være lægehenvist.

Se priser her

Fakta

  • Tab af muskelmasse og muskelstyrke er en del af den naturlige aldring. Jo mere muskelmasse man taber, jo skrøbeligere vil man blive
  • Tidlige symptomer er nedsat ganghastighed, besvær med at rejse sig fra stol og øget faldrisiko
  • Regelmæssig fysisk aktivitet og rigtig ernæring kan begrænse muskeltabet

Hvad er muskeltab hos ældre?

Det er meget almindeligt, at man med alderen mister noget af sin muskelmasse og muskelstyrke. I fagsprog kaldes denne proces for sarkopeni. Hvor meget muskelmasse, der tabes, og hvor hurtigt det sker, afhænger meget af, hvor godt man tager vare på kroppen. Man ved, at tabet af muskelmasse kan reduceres, hvis man sørger for at holde sig i gang med regelmæssig motion.

Sarkopeni vil ofte være forbundet med nedsat funktionsevne, øget faldrisiko, øget behov for hjemmesygepleje, nedsat livskvalitet, større sygelighed og dermed øget risiko for hospitalsindlæggelser og død.

Hvor hyppig er sarkopeni hos ældre?

Blandt ældre mellem 60-70 år vil mellem 5 og 13 % have sarkopeni i større eller mindre grad. For ældre over 80 år er andelen med sarkopeni steget til et sted mellem 11 og 50 %.

Hvad skyldes muskeltabet?

Tab af muskelmasse starter allerede ved 25-års alderen, men bliver først betydelig efter 65 år. Fra 20-års alderen og frem til 80-års alderen mindskes muskelstyrken i gennemsnit med 30 %. I takt med at vi taber muskelmasse, bliver kroppen svagere, og efter 65-års alderen kan det begynde at få konsekvenser for evnen til at klare sig selv. I tilfælde med udtalt sarkopeni kan selv enkle opgaver som at klæde sig på, gå i bad og gå uden gangredskab blive vanskelige at udføre.

Ved stigende alder reduceres muskelmassen, musklernes sammensætning ændres, og musklernes evne til at trække sig sammen mindskes.

Det aldersrelaterede tab af muskelmasse fremskyndes af en stillesiddende livsstil, et lavt proteinindhold i kosten og sygdomme som fx lårbensbrud, der kræver midlertidig inaktivitet. Få måltider, ensformig diæt, problemer med at tygge eller synke, sygdom og sociale faktorer bidrager til at ældre får utilstrækkelig kostindtag.

Hvad er symptomerne på muskeltab hos ældre?

I takt med faldet i muskelmasse bliver kroppen svagere. Det bliver mere besværligt at rejse sig fra en stol og gå på trapper, ligesom ganghastigheden og balancen reduceres. Risikoen for at falde øges, og i mere udtalte tilfælde kan selv enkle daglige gøremål som af- og påklædning blive et problem.

Hvilke symptomer skal du være særlig opmærksom på?

Det første tegn på tab af muskelstyrke kan være tiltagende besvær med at rejse sig fra hugsiddende eller liggende stilling, problemer med trappegang eller problemer med at håndtere tungere indkøb.