Nyhedsbrev

Hemiplegi/halvsidig lammelse

Hos FTO er du garanteret behandling efter de nyeste retningslinier og din træning vil være i højsædet.

Alle tre klinikker tilbyder træning og behandling, både individuelt og holdtræning. Vi har desuden samlet de patienter, som er selvhjulpne i vores Træningsmiljø FTO på Thulevej 11 i Tarup.

Hvad koster det dig?

Er man diagnostiseret med Hemiplegi, og din læge har henvist dig til Fysioterapi, er du dækket af den vederlagsfrie ordning og har derfor ingen egen betaling.

Om nervesystemet

Nervesystemet består af hjernen, rygmarven, perifere nerver og et system som styrer de ubevidste funktioner i de indre organer (det autonome nervesystem). Hjernen og rygmarven udgør det centrale nervesystem.
Hjernen er det overordnede center. I overgangen mellem hjernen og rygmarven krydser nervebaner fra højre hjernehalvdel over til venstre side af rygmarven. Tilsvarende krydser nervebaner fra venstre hjernehalvdel over til højre side. Denne krydsning gør, at skader i den ene hjernehalvdel giver symptomer i modsat side af kroppen.
Fra rygmarven går der 28 par nerverødder ud til arme og ben. Hvert par består af en højre og en venstre nerverod. Hver nerverod består af en del som sender signaler ud i kroppen og bevæger muskler, og en del som modtager følesanssignaler fra kroppen.
Nerverødderne deler sig i mindre nervegrene, de perifere nerver, som forgrener sig ud i muskler, hud, ben etc.
En skade på hjernen eller rygmarven lader sig ikke reparere. Bliver rygmarven klemt, vil den del af rygmarven som befinder sig nedenfor afklemningen ikke kunne fungere. Man bliver lam i de muskler som styres af nerver, som går ud nedenfor afklemningen. Tilsvarende vil en skade i hjernen medføre, at der f.eks. opstår lammelser i muskler som styres af det område i hjernen, i modsat kropshalvdel
Skader på perifere nerver kan i nogen grad repareres. Hos voksen sker det kun i mindre grad.

Definition

Halvsidige kropsfænomener er symptomer og tegn i en af kropshalvdelene
Venstre hjernehalvdel styrer det, som sker i højre side af kroppen, mens højre hjernehalvdel styrer det, som sker i venstre siden af kroppen. Skader i hjernen fører derfor til tab af funktion i modsatte kropsside
Hvad kan årsagen være?
Cerebral parese

Hjerneskade fra/ved fødslen

 • Lette tilfælde bliver ikke altid opdaget i børneårene
  Man kan have en let slaphed af den ene kropssides lemmer
  Apopleksi og TIA

Er den almindeligste årsag

 • Opstår typisk i løbet af sekunder (f.eks. blodprop fra hjertet), minutter
  (almindeligvis hjerneblødning) eller minutter til timer (blodprop som dannes
  lokalt i et kar i hjernen, trombose)
  Symptomer varierer med placering og alvorlighedsgrad
  Ved TIA forsvinder symptomer og tegn inden 24 timer, som regel inden 1 time